Informatie over Eurokassen

Geachte Mevrouw,/Mijnheer,

EUROKAS Broeikassen zijn bijzonder sterke/solide en betrouwbare kassen die gemaakt worden voor kwaliteitsbewuste cliënten omdat ze geproduceerd zijn van aluminium zgn. holle koker-profielen, gemonteerd met roestvrijstalen bouten en moeren en stormvast verankerd op de bouwplaats. De beglazing bestaat uit 4 mm.dikke spanningvrije floatglas ruiten die alle uit één stuk gesneden zijn.

De ingebouwde goten zijn voorzien van een condenswatergoot, het staande gevelwerk van pijpschoren en alle ruiten van een speciaal vervaardigd Neopreen-rubberprofiel, dus kaskit-stopverf en glasklemmen zijn overbodig geworden.

Een maximaal aantal grote luchtramen met uitzetters, een set aluminium draadleiders, de hoge goten, een set aluminium grondankers, voldoende betonmortel, de montagehandleiding met glasspecificatie en een schuifdeur die niet meer open kan waaien zorgen er voor dat U veilig in zo'n kwaliteitskas kunt vertoeven.

 De schuifdeuren kunnen zowel aan de vóórgevel, de achtergevel of een zijgevel worden opgehangen, de hoekroeden, de kozijnstijlen en de deurstijlen zijn voorts netjes afgerond hetgeen vriendelijk staat en als extra versteviging worden er voor de beide dakvlakken nog eens trekschoren bijgeleverd.

 Indien U een lengte heeft van ± 170 cm. kunt U kiezen voor EUROKAS die een goothoogte heeft van 180 cm. Indien U langer bent is het raadzaam om te overwegen een EUROKAS aan te schaffen met een goothoogte van 200 cm. aangezien het een telkens terugkerende ergernis is als U met Uw hoofd tegen de glijrail van de schuifdeur stoot.

 Als wij U een EUROKAS met glas zouden leveren, ontvangt U de complete aluminium kasconstructie met een aluminium muurplaat om het geheel op een door derden vervaardigde gemetselde- of gestorte fundering te plaatsen, plus een funderings-tekening met lengte en breedte maten etc.

Maakt U echter uw Broeikasfundering NIET zelf, dan kunnen wij bijleveren, de aluminium KOKER-FUNDERING die U in staat stelt om probleemloos en aanmerkelijk gemakkelijker het geheel op te stellen en te verankeren.

 Het voordeel van een aluminium KOKER-FUNDERING is, dat U de complete kasconstructie ZONDER glas eerst kunt opstellen op de gedachte bouwplaats, waarna U alle mogelijkheden heeft om de kas alsnog te verzetten en te verschuiven waardoor U telkens eerst kunt bekijken hoe de Broeikas in de omgeving en tussen de beplanting van uw tuin past.

Elke EUROKAS wordt vergezeld van een VERRASSINGSPAKKET waarin minimaal één LUCHTRAAMAUTOMAAT, een MIN/MAX-THERMOMETER en verschillende kleine accessoires verpakt zijn, welke GRATIS beschikbaar gesteld worden.

METAALUNIEVOORWAARDEN Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie en aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN of als SMECOMAVOORWAARDEN. Deze tekst geldt vanaf 1 januari 1992 en is gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.  

Vervolg-Informatie over de EUROKAS Broeikassen.

Omdat het NIET waar is dat U zó maar even ZELF een kasje gaat bouwen en beglazen, adviseren wij U in dat geval om EERST overleg met ons te plegen, zodat U bij de aanschaf van een BOUWPAKKET goed weet wat er boven uw hoofd hangt.  

Als wij een BOUWPAKKET bij U zouden afleveren, ontvangt U handzaam gebundelde eenheden, compleet met alle benodigde materialen en onderdelen, inclusief alle op maat gesneden ruiten, afsluitrubber etc. en met compleet bedoelen wij dan ook COMPLEET.

Het is echter ook mogelijk om een vóórgemonteerd bouwpakket af te nemen, in welk geval wij elementen en in elkaar gezette luchtramen bij U komen brengen, dus de deur hangt dan al in de vóórgevel, de zijgevels en achtergevel zijn reeds klaar, en U bent mooi af van het in elkaar zetten der elementen op de grond bij U in de tuin. Ook de NEOPREEN-afsluit-rubber is dan al op maat afgekort.

Een consequentie is echter wel, dat het vóórmonteren EXTRA berekend wordt, want ook in Utrecht staan onze medewerkers op de loonlijst en dat vóórmonteren kost dan;

voor de types  1 t/m   4         per stuk  .  61.60   

voor de types  5 t/m  13        per stuk  .  88.80

voor de types 18 t/m  23½    per stuk  .  117.00

voor de types 24 t/m  36       per stuk  €  144.30

voor de types 37 t/m  39       per stuk  . 172.50

voor de types 43 t/m  69       per stuk  €  199.70

voor de types 94 t/m 159      per stuk  . 227.90

Indien wij echter opdracht krijgen om een Broeikas geheel compleet geplaatst en beglaasd c.q. geïnstalleerd op te leveren, dan vervallen de vóórmontage-kosten en komen hiervoor in de plaats de BOUWKOSTEN.

Bouwpakket-leveringen geschieden gelost naast de wagen voor zover de wagen komen kan, doch wij zijn bereid om de goederen aan te voeren op de bouw- of opslagplaats, mits deze onder normale omstandigheden bereikbaar is en eventuele hulp door de opdrachtgever beschikbaar gesteld wordt.

Bedrijfsklaar op te leveren kassen worden uiteraard door ons op de bouwplaats aangevoerd, doch als de aanvoermogelijkheden NIET NORMAAL zijn, zullen wij extra manuren in rekening brengen voor de tijd die nodig is om bijv. een lange afstand af te leggen of om over moeilijk begaanbaar terrein te lopen of te rijden.

Leveringen geschieden per eigen vervoer, dus U kunt er van verzekerd zijn dat wij proberen alles volkomen onbeschadigd  af te leveren. Voor het glas vragen wij bij Bouwpakket-leveringen een ter beschikking te stellen droge opslagplaats waarin wij op houten blokjes alle maatruiten keurig kunnen neerzetten.

De leveringen van kassen zijn, behoudens leveringen op de EILANDEN, franco huis.

Reclames binnen 8 dagen na af- of oplevering!!! Alle genoemde prijzen zijn natuurlijk VRIJBLIJVEND van onze zijde. 

Betalingen kunnen alleen geschieden na tevreden op- of aflevering, binnen 8 dagen na ontvangst van de faktuur, NETTO!

OF: in KONTANTEN op de dag van op- of aflevering minus 2% betalingskorting, waarbij wij opmerken dat bank opdrachten of girobetaalkaarten NIET als KONTANTE betaling gelden! Prijzen zijn incl. BTW.

Bij levering op Volkstuincomplexen willen wij contant afrekenen dus boter bij de vis.

De levertijd van een EUROKAS is gemiddeld 3 tot 6 weken, hetgeen betekent dat wij uit voorraad kunnen leveren op een nader te bepalen dag en uur, al naar gelang het een BOUWPAKKET of een COMPLEET GEPLAATSTE levering is. In DRUKKE periodes kan de levertijd wel eens uitlopen!

Voor Broeikas-accessoires treft U de Informatie aan elders in deze prijslijst op pagina 22 

Terug naar de prijzenpagina