Verlenging en verbreding van Uw kas.  

Verstandig is om te overwegen bij losstaande kassen die een grotere lengte hebben dan 604 cm. een TUSSENGEVEL te monteren zodat de kas in tween wordt gedeeld en in beide compartimenten een verschillende temperatuur en luchtvochtigheid gecreerd kan worden (voor verschillende cultures). En en   ander is eigenlijk noodzakelijk om de stabiliteit te garanderen van de kas-constructie.  

Heeft U een BESTAANDE EUROKAS in uw bezit en wilt U deze op een later tijdstip verlengen, dan neemt U                de prijs van de standaardkas die de lengte heeft van het aan te bouwen gedeelte, vermindert de deze prijs               met 5% en U heeft de BOUWPAKKETPRIJS van het te verlengen gedeelte.

Wilt U uw BESTAANDE EUROKAS VERBREDEN, dus er bijv. een DUBBELKAPPER van maken, dan moet U ook de prijs van een ENKELKAPPER verminderen met 5%, waarna U weer de aankoopprijs van het BOUWPAKKET weet.

Zowel bij de VERLENGINGEN als de VERBREDINGEN geldt, dat er ALTIJD een complete schuifdeur met toebehoren en voldoende luchtramen c.q. een volbadverzinkte goot bij de verbredingen BIJGELEVERD wordt. 

De BOUWKOSTEN van zowel verlengingen als verbredingen zijn dezelfde als die berekend worden voor de plaatsing van een standaardkas in de uitgezochte lengte, U dient er echter wel voor te zorgen dat bij een dergelijke operatie de bestaande kas grotendeels lg is en er voldoende uitgevlakte ruimte is om de    vergroting uit te voeren. 

Bij eventuele opdrachten verzoeken wij U vriendelijk om de juiste codering van het type aan ons op te geven    en de plaats waar U de schuifdeur gemonteerd wilt hebben, hetgeen vooral belangrijk is bij de zgn.               MUURKASSEN, waar n.l. kleine veranderingen plaats moeten vinden die U of ONS in staat moet stellen         om de deur van LINKS naar RECHTS of van RECHTS naar LINKS open te schuiven.

Bij de DUBBEL-KAPPERS  langer dan 457 cm. behoren altijd aluminium STAANDERS, die gemonteerd MOETEN worden onder de 18 cm. brede VOLBADVERZINKTE GOOT en de schuifdeuren kunnen    gemonteerd worden zowel aan de vr- als achtergevel of in de zijgevels onder de ingebouwde goten, net        zo U wilt. De EUROKAS Broeikassen kunnen, al naar gelang de noodzaak, voorzien worden van schuifdeuren met een breedte van: 58 cm., 84 cm., 95 cm. en 144 cm.

Ter uwer attentie en om moeilijkheden te voorkomen melden wij thans aan U dat wij NIET in staat zijn om een Broeikas te leveren die 100% waterdicht is, want bij luchtramen kan het gebeuren dat er wat druppels water naar binnen komen, waaraan wij eigenlijk weinig of niets kunnen doen. Gemiddeld komt deze lekkage alleen maar voor bij slagregen en veel wind, en bij kassen die een dakhelling hebben van 11, dus een PLATTER DAK.

Geschillen tussen U en ONS over mogelijke door U genoemde beschadigingen, montageproblemen, het volgens U NIET COMPLEET zijn van het geleverde etc. worden door ONS SNEL en serieus onderzocht op basis van GELIJK of ONGELIJK, hetgeen inhoudt dat U alle gemaakte kosten zult moeten betalen als U ONGELIJK HEEFT en wij GRATIS het mogelijke euvel verhelpen als U GELIJK heeft! Bij ONGELIJK    berekenen wij . 0.85 per te rijden kilometer en . 47.50 per uur voor de rij- en werkuren.

Alle EUROKAS Broeikassen die geleverd worden met een aluminium KOKER-FUNDERING worden      gecompleteerd met voldoende aluminium grondankers (incl. voldoende betonmortel etc.) en                                  zgn. STEL-TEGELTJES waarmee elke kas waterpas en haaks kan worden opgesteld. 

Bouwpakket-leveringen zijn z kompleet, dat U NIET naar een Bouwmarkt behoeft te gaan om ontbrekende materialen of onderdelen bij te kopen, dus: KOMPLEET IS KOMPLEET!   

Ten aanzien van het ZELF bouwen of LATEN bouwen van een Broeikas vragen wij toch even uw aandacht voor de volgende zaken:

Als U zelf gaat bouwen dient U te zorgen voor een grote dosis INZET en geduld, plus een GROTE WINKELHAAK en een LANGE WATERPAS, een GRONDBOOR met een doorsnede van 10 cm. en een GLASZUIGER om de STAANDE ruiten in uw kas te plaatsen, een uitgevlakte bouwplaats, voldoende ZAND   om o.a. de fundering mee te stellen en wat uit te strooien als de bouwplaats door het veelvuldig lopen wat modderig wordt etc., terwijl dat ZAND ook nodig is om bijv. een tegellooppad in te leggen o.i.d.

Lees vooral EERST de toelichting op de handleiding vrdat U aan het monteren gaat en indien U problemen krijgt met de montage, wilt U dan even opbellen en het probleem uitleggen, dan kunnen wij meestal het       euvel telefonisch verhelpen, akkoord? 

Zou U echter opdracht geven de kas TE LATEN BOUWEN, dan verzoeken wij U vriendelijk om te zorgen voor een uitgevlakte bouwplaats die ontdaan is van PUIN, GLASSCHERVEN, GRASZODEN, STRUIKGEWAS en BOOMWORTELS. 

Wij gaan er voorts vanuit dat deze bouwplaats onder normale omstandigheden door ons bereikbaar is en er voldoende ruimte gecreerd is om de elementen neer te zetten en te werken want RUIMTE is nu eenmaal NOODZAKELIJK, vooral in verband met het glas dat in een kas gemonteerd moet worden.

Terug naar de prijzenpagina